Velkommen til drømmen om et værdibaseret Storkollektiv på Sydfyn!

Dette er et eksperiment. En drøm undersøgt gennem samvær, ekskursioner og møder. Det er forestillingen om en fremtid, der skal gøre os gladere, klogere, rigere og friere.

Vi vil gøre op med gængse normer, konventionel produktion, overforbrug samt skadelige økonomiske såvel som miljømæssige strukturer. Vi vil være sammen, og vi vil udfordre det almene; vi ønsker ikke at reproducere ligegyldighed og isolation; vi vil arbejde i fællesskab for fællesskabet. 

Storkollektivet skal bygges op omkring lighedskabende værdier, nærkontakt med hinanden og lokalmiljøet og så skal stedet indgå i en mere naturlig cyklus med naturen.

Vi er en gruppe som har skiftet størrelse de sidste par år, men visionen og drømmen er den samme. Vi ønsker at skabe et socialt-, naturmæssigt- og økonomisk bæredygtigt fællesskab med økologisk byggeri, vedvarende energikilder, kunst, nærkontakt til natur og lokalmiljø, indkomstdeling og politisk aktivisme.

Vi har lyst til at være et sted mellem 15-20 voksne samt alle de børn, der nu måtte komme ud af det.

Og og og … Vi har fundet grunden, vi vil købe!

Den ligger i en lille skov, 400 meter fra vandet og 8 km fra Svendborg. Der håber vi, at Myselium kan udfolde sig. Vi er i kontakt med banken og er nu ved at gennemgå omkostninger ved renovering af hus og energikilder.
Vi er altså ved at være tæt på at virkeliggøre, hvad vi har brugt 2,5 år på at planlægge. 

Vi har lyst til, og også i en vis grad brug for, flere som vil være med
og dedikere sig til at starte noget så stort som et levefællesskab.

Engager dig nu og skab din fremtid sammen med os!