Storkollektivet Myselium vil skabe levegrundlag for et fællesskab, hvor vi vil nære hinanden i et rigere og friere liv på landet.

Stk. 1. Formålet med Foreningen Myselium er at købe en ejendom i Svendborg Kommune og etablere et storkollektiv. Storkollektivet skal indeholde boliger til beboelse og skal for så vidt muligt indeholde mulighed for at beboerne kan drive erhverv fra adressen.
Stk. 2. Foreningen Myselium er et demokratisk, aktivistisk og kreativt fællesskab. Hvor fokus er på miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Foreningen Myselium stræber derfor efter at stifte et storkollektiv, hvor alt er fælleseje der i højest mulig grad er selvforsynende der kan fungere som kulturaktivistisk mødested og hvor der kan arbejdes aktivt for en spekulationsfri boligøkonomi og for et opgør med den private ejendomsret. Foreningen Myselium skal derudover være et privat hjem og levested, som ønsker at styrke og opfordre til fællesskabslige aktiviteter med naboer, lokale og andre interesserede
Fra foreningens vedtægter: Formål §2

Vi vil gøre op med gængse normer, konventionel produktion, overforbrug samt skadelige økonomiske, identitetsorienterede såvel som miljømæssige strukturer. Vi vil være sammen, og vi vil udfordre det almene; vi ønsker ikke at reproducere ligegyldighed og isolation, vi vil arbejde i fællesskab for fællesskabet. 

Storkollektivet skal bygges op omkring lighedsskabende værdier. Det skal skabe plads til kreativ udfoldelse og værne om  social-, naturmæssig- og økonomisk bæredygtighed, gennem alt fra  økologisk byggeri og vedvarende energikilder til kunst, indkomstdeling og politisk aktivisme.

Vi har lyst til at være et sted mellem 15-20 voksne og x børn.

Vi har købt vores grund og flyttede ind i april 2020!

Grunden er ti hektar stor, hvoraf de 7 består af økologisk landbrugsjord. De sidste fordeler sig ud mellem to små stykker skov, to søer samt en ejendom med plads til både beboelse og erhverv. Der er blot seks kilometer til vandet og kun et par stykker til Svendborg. Vi er lykkelige!

Interessen for at være med, er ret stor for tiden. Vi får en del mails og ansøgninger i øjeblikket, og det bevæger os meget. Er du også interesseret i at leve på landet, men i første omgang møde os og se stedet, så send en mail på kontakt@myselium.org.

Og nu begynder så det egentlige eventyr – at starte Storkollektivet Myselium op: i betydningen at manifestere de tanker og drømme vi har opbygget i løbet af de sidste tre år.


Da vi  har bemærket manglende information i forhold til opstarten af kollektiver, vil et af vores projekter fremadrettet bestå i at sortere og overskueliggøre nogle af de mange udfordringer, som vi er stødt på undervejs på vores rejse.
Vi ønsker derfor at bisidde andre opstartende og interesserede med den information, som vi har tilegnet os. Skriv derfor endelig til os – kontakt@myselium.org