Storkollektivet Myselium vil skabe levegrundlag for et fællesskab, hvor vi vil nære hinanden i et rigere og friere liv på landet. 

Vi vil gøre op med gængse normer, konventionel produktion, overforbrug samt skadelige økonomiske, identitetsorienterede såvel som miljømæssige strukturer. Vi vil være sammen, og vi vil udfordre det almene; vi ønsker ikke at reproducere ligegyldighed og isolation, vi vil arbejde i fællesskab for fællesskabet. 

Storkollektivet skal bygges op omkring lighedsskabende værdier. Det skal skabe plads til kreativ udfoldelse, og værne om  social-, naturmæssig- og økonomisk bæredygtighed, gennem alt fra  økologisk byggeri og vedvarende energikilder til kunst, indkomstdeling og politisk aktivisme.

Vi har lyst til at være et sted mellem 15-20 voksne samt alle de børn, der nu måtte komme ud af det.

Vi har købt vores grund!

Grunden er ti hektar stor, hvoraf de ni består af økologisk landbrugsjord. Den sidste fordeler sig ud mellem et lille stykke skov, en mindre sø samt en ejendom med plads til både beboelse og erhverv. Der er blot seks kilometer til vandet og kun et par stykker til Svendborg. Vi er ovenud lykkelige!

Og interessen er enorm! Vi får mange mails og ansøgninger i øjeblikket, og det bevæger os meget. Da vi først flytter ind i april 2020, vil vi dog i første omgang  lægge de overordnede rammer for den første tid, før vi kan invitere nye beboere ind. 

Og nu begynder så det egentlige eventyr – at starte Storkollektivet Myselium op: i betydningen at manifestere de tanker og drømme vi har opbygget i løbet af de sidste tre år.


Da vi undertiden har bemærket manglende information i forhold til opstarten af kollektiver, vil et af vores projekter fremadrettet bestå i at sortere og overskueliggøre nogle af de mange udfordringer, som vi er stødt på undervejs på vores rejse.

Vi ønsker derfor at bisidde andre opstartende og interesserede med den information, som vi har tilegnet os. Skriv derfor endelig til os – komtakt@myselium.org

 


Vores nye udsigt!