Velkommen

Vi  brænder for at starte et storkollektiv på Sydfyn. Pointen med denne hjemmeside er derfor at introducere til Kollektivet Myselium samt Foreningen Myselium. Her vil man kunne stifte bekendtskab med opstartsgruppen, vores værdier, vores proces, foreningens virke og meget meget mere, og forhåbentlig  får du lyst til at indgå i gruppen og flytte med os på landet!

Vi har en udsigt på omkring forår 2020.


Opstartsgruppen på Samsø – Forår 2018