a-medlem


Personer, der støtter foreningens (projektets) formål samt tilslutter sig foreningens vedtægter, kan optages som støttemedlem ved betaling af et fastsat kontingent og indmeldelsesgebyr for A-medlemskab.

Kontingent: 100kr årligt. Indmeldelsesgebyr: 100kr.

Et A-medlemskab giver ikke fortrinsret til en bolig i det kommende kollektiv Myselium. A-medlemmerne holdes dog løbende underrettet om foreningens aktiviteter. A-medlemmerne er ikke forpligtiget til at deltage aktivt i foreningens aktiviteter.

Et A-medlem, kan søge bestyrelsen om at få konverteret sit medlemskab til B-medlemskab.

Et A-medlem er således en interesseret, som ikke nødvendigvis planægger at flytte med, men som enten holder øje med eller bakker op om Myselium.