Ligeværd

For os betyder ligeværd, at vi kan føle os lige som mennesker burde slet ikke være nødvendigt at italesætte, men det er det. Vi forstår ligeværdet i en absolut forstand, således at vi aktivt vil arbejde mod diskrimination på baggrund af etnicitet, køn, (alder), seksuel orientering, overbevisning eller nationalitet.