Naturbevarelse

Et vigtigt fokus for os er naturen og bevarelsen af samme. Vi ynder derfor at mindske vores økologiske fodaftryk så meget som muligt. Det betyder i praksis at vi kun tillader delebiler, driver eget landbrug, mindsker mad- og ressourcespild ved skraldning, undersøger bæredygtige løsninger ifht. vand, varme, el mv. Vi forsøger desuden at sætte nogle rammer for vores personlige levevis, som lever op til og foreniger såvel personlige behov som kollektivets regler.