Økonomi og arbejde

Vi drømmer om at Myseliums beboere kan løsrives 37+ timers arbejdsmarked, indtage arbejdsroller i hjemmet og generelt opnår mere frihed og tid til hjemme, aktivisme og hinanden.

Det kunne være fantastisk at oprette fuld- eller deltidsstillinger på grunden (underviser i ?, dagpleje, grøntsagsansvarlig, værkstedstilbud til folk uden for Myselium, kurser etc)

Fælles indkomstdeling, beboerløn…
Vi ønsker at udligne økonomiske skel. Med dette forestiller vi os, at alles indkomst (og altså ikke arv og gæld) smides i en fælles pulje, som fordeles på vores faste og fællesudgifter, og så tilbagebetales en beboerløn. Sådan at alle beboere har et månedligt beløb til private ting såsom sko, fritidsinteresser og en opsparing.

Der findes flere forskellige modeller, som kan indfri ideen om at dele alt eller det meste. Vi oplever, at flere bliver skræmte af ideen; det er også radikalt, når personer, som ikke har familie som fællesskab, deler økonomi. Men vi tror på, det kan gøre os rige på en lang række andre områder end økonomi alene. Vi glæder os til at eksperimentere med det, og ønsker selvfølgelig en model, som ikke efterlader os utilfredse og fattige men berigede.