Økonomi og arbejde

Vi drømmer om at Myseliums beboere kan løsrives 37+ timers arbejdsmarked, indtage arbejdsroller i hjemmet og generelt opnår mere frihed og tid til hjemme, aktivisme og hinanden.

Det kunne være fantastisk at oprette fuld- eller deltidsstillinger på grunden: underviser i ?, dagpleje, grøntsagsansvarlig for kollektivet, grøntsagsavler til salg, byggeri til kollektivet, værkstedstilbud og kurser i forskellige håndværk og kunsthåndværk til folk uden for Myselium, kropsbehandling etc, hvor vi med lønmodtagernes indkomst aflønner myseliumansatte.

Vi har brug for nogen til at hente penge hjem, og nogen til at arbejde for at udvikle og vedligeholde huset, nogen til at skralde og lave mad, nogen til at passe på planter, mennesker og dyr. Vi holder en del møder, som for os er nødvendige for at få klarhed over Myseliums værdier i praksis, lære hinanden at kende, finde gode strukturer for beslutningsprocesser, hverdagens opbygning, håndtere og støtte med omsorg, indretning af livet i det hele taget! Vi ønsker at arbejde decentralt, med flad struktur og med balance i ansvarsområder og opgaver. Godt benarbejde på fællesmøder resulterer bl.a. i arbejdsgrupper med en vis autonomi, som bl.a. fremmer initiativer og kreativitet.

Fælles indkomstdeling, beboerløn…
Vi ønsker at udligne økonomiske skel. Med dette forestiller vi os, at alles indkomst (og altså ikke arv og gæld) smides i en fælles pulje, som fordeles på vores faste og fællesudgifter, og så tilbagebetales en beboerløn. Sådan at alle beboere har et månedligt beløb til private ting og en opsparing. Dette er lige nu målet, men i praksis har vi en meget simpel model, hvor vi hver især forbruger via egen konto, altså lægger ud, derefter bogfører, dækker hinandens minus og indsætter overskud på forskellige opsparings- og vedligeholdskonti.

Der findes flere forskellige modeller, som kan indfri ideen om at dele alt eller det meste. Vi oplever, at flere bliver skræmte af ideen; det er også radikalt, når personer, som ikke har familie som fællesskab, deler økonomi. Men vi tror på, det kan gøre os rige på en lang række andre områder end økonomi alene. Vi glæder os til at eksperimentere med det, og ønsker selvfølgelig en model, som ikke efterlader os utilfredse og fattige men berigede.