Økonomisk lighed

Økonomisk lighed betyder for os, at vi i praksis vil arbejde for at udglatte de økonomiske forskelle beboerne imellem. Det betyder at de rigeste lægger mest, og de fattigste mindst.
Arbejder man på ‘farmen’, kan eksemplet være, at alle modtager en beboerløn, som svarer til medianen af beboernes årlige (eller månedlige?) nettoindkomst, det vil sige den udbetalte løn efter skat, således at økonomisk ulighed i den grad det er os muligt, er afskaffet. (Måske bliver den kun en procentvis fællesløn på f.eks. 60% af ens nettoindkomst).