Social ansvarlighed

Social ansvarlighed har mange grene. Èn retter sig indad og betyder, at vi kollektivt samler hinanden op på et kollektiv-individ-forhold, således at vi sammen kommer frem til løsninger for at hjælpe en ud af en krise, såfremt hjælpen er ønsket. En anden gren retter sig mod det omkringliggende samfund, som det er vores ønske at samarbejde med, således at vi ikke bliver en lukket enklave, men aktivt arbejder socialtpolitisk i nærområdet.